ערים שבהם נלמד הקורס

המלצותמר אליקים רובינשטיין, שופט בבית המשפט העליון, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר "רוב תודות על שיתופי בתוכנית הלימודים המעולה של מכון רוהר ללימודי יהדות, בקורס 'היה אתה השופט', ועל הרעיון המצוין להביא את האוצר של ההלכה היהודית - הנקודה המרכזית של החיים והאתיקה היהודיים, לתשומת לבם של המתעניינים."

- מר אליקים רובינשטיין, שופט בבית המשפט העליון, היועץ המשפטי לממשלה לשעברפרופסור אלן דרשביץ, פרופסור למשפטים, Harvard Law School , מבכירי המשפטנים בארה"ב מצאתי את קורס 'היה אתה השופט' מבית מכון רוהר ללימודי יהדות JLI מרתק. אם הסטודנטים שלי הנמצאים בשנת הלימודים הראשונה, היו חשופים לחומר זה לפני תחילת לימודי המשפטים, הם היו מוכנים טוב יותר לעמידה בקשיי השיטה הסוקרטית.

- פרופסור אלן דרשביץ, פרופסור למשפטים, Harvard Law School , מבכירי המשפטנים בארה"ב

היה אתה השופט

היה אתה השופט

החיים מעמידים אותנו לפני החלטות ואתגרים לא קלים. אנו נדרשים להחליט בשאלות שיש בהן דילמות מוסריות וערכיות. קורס "היה אתה השופט", שזכה להמלצות ולתהודה בקרב משפטנים ידועי שם,  עוסק בצד הערכי של דילמות עסקיות וממוניות בהן אנו עשויים להיתקל במהלך חיי היום-יום ומפלס דרך לגילוי התשובות בתוך מורשת החוכמה היהודית, התורה, התלמוד וההלכה.

לאחר הצלחה מסחררת ב-350 סניפי "מכון רוהר ללימודי יהדות" בארה"ב ובאירופה, צפויה לכם חוויה אינטלקטואלית מפתיעה ויוצאת דופן. אנו מבטיחים שבעקבות הקורס תתחילו לחשוב על השאלות האלה בדרך חדשה לגמרי.

  
 • האם יש גבול לאחריות? כיצד נעריך חיוב על נזק רב מהצפוי?
  שיעור 1

  האם יש גבול לאחריות? כיצד נעריך חיוב על נזק רב מהצפוי?

  מסרת ב"צ'ק אין" מזוודה. אחר שאירע נזק לתכולתה, הסתבר כי היו בה חפצים יקרי ערך. מהו המדד לפיו מוטל על חברת התעופה לפצות אותך? מהי מידת האחריות המוטלת על אדם, שכתוצאה מרשלנות או הזנחה הזיק לחפץ שהתברר לאחר מעשה כיקר ערך? נסקור עקרונות יסוד תלמודיים עבור סוגיות אלו, ונבחן גם את מידת החבות שתחול במקרים הכרוכים ברמאות או בזיוף.

 • 
 • יוזמה ברוכה שלא ברצון הבעלים: שכר או נזיפה?
  שיעור 2

  יוזמה ברוכה שלא ברצון הבעלים: שכר או נזיפה?

  האם שכיר רשאי להשתמש בנקודות 'הנוסע המתמיד' שצבר בגין נסיעת-עסקים אליה נשלח ע"י המעסיק? בנקאי המשמש כמורשה חתימה בחשבון החיסכון שלך, מזהה הזדמנות עסקית מניבה במיוחד ומבצע אותה עם כספך ללא אישורך: למי שייכים הרווחים ומי יישא בהפסדים אם יהיו? אלו דוגמאות קלאסיות הנגזרות מהסוגיה התלמודית בדין "העושה סחורה בפרתו של חברו". בדיון זה ננתח את מורכבות הסוגיה, בפרט נוכח הגישה הרווחת בכלכלה המודרנית.

 • 
 • השבח למי? כיצד נכריע בדיני קניין רוחני וזכויות יוצרים?
  שיעור 3

  השבח למי? כיצד נכריע בדיני קניין רוחני וזכויות יוצרים?

  פריט התקלקל לאחר ביצוע מלאכת השבחה, אך לפני שהאומן קיבל את כספו. פוליסת הביטוח מכסה את הערך המלא של החפץ. למי שייך ערך ההשבחה? עקרונות היסוד לסוגיה זו משליכות על נושאים אקטואליים כגון חוקי זכויות יוצרים, חילוקי דעות בתחום הקניין הרוחני ושאלת בעלות על 'פריטים' ביולוגיים ותוצרים גנטיים.

 • 
 • מי כאן בעל הבית? כוח הציבור מול זכויות הפרט
  שיעור 4

  מי כאן בעל הבית? כוח הציבור מול זכויות הפרט

  במקומות שונים, כמו בניו-יורק, החוק מאפשר להלאים מבנים נטושים שהוזנחו במשך פרק זמן ממושך, ולהכשירם לדיור ציבורי. מהי עמדת התלמוד ביחס ל"חזקת בעלות", זכות פלישה, הפקעה או הפקרת נכסי דלא ניידי?

 • 
 • אתמול נאמן, היום נאשם. אחריות פקיד על רכוש הזולת
  שיעור 5

  אתמול נאמן, היום נאשם. אחריות פקיד על רכוש הזולת

  אל קיוסק בפינת רחוב נכנס שודד רעול פנים ודורש את הכסף. הקופאי לא לוקח צ'אנס ומרוקן לידיו את הקופה. האם נוכל לחייבו לשאת באחריות למעשה ולהשיב את הכסף? לקחת רכב ממקום העבודה, הרכב נשדד ממך ונמצא מפורק בקצה העיר. האם יש יסוד לתביעת נזיקין כנגדך? הסוגיה נבחנת לאור מקרה מייצג שאירע בימי מלחמת העולם השנייה.

 • 
 • הסכמים צריך לכבד בכל מחיר?
  שיעור 6

  הסכמים צריך לכבד בכל מחיר?

  שכיר חרב ביצע משימת 'חיסול' אך שולחיו לא מילאו את חלקם: הם פשוט לא שילמו לו. האם יוכל לזכות לסעד חוקי ולהגיש תביעה לבית המשפט בגין אי תשלום עבור 'שירותיו'? נציג עמדה תלמודית מקורית לסוגיה זו, שתהווה בסיס לסיכום האבחנה בין גישת המשפט העברי לחוק האזרחי לעניין 'דיני חוזים'.